-->

31 Agustus 2012

PENGERTIAN BID’AH MENURUT ISTILAH SYARA

Bismillah.
Kalangan jumhur ulama fiqih (fuqaha) dari kalangan Ahli Sunnah wal-Jamaah telah memberikan takrif/pengertian bid’ah mengikuti landasan yang sesuai dengan hukum syara’ atau syariyah (شَرْعِيَّةٌ). Antara takrif / makna yang masyhur yang sering digunakan ialah:

اِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ اَصْل فِى عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىْ لاَدَلِيْلَ مِنَ الشَّرْعِ


“Menciptakan (mengada-adakan atau mereka-reka) sesuatu (amal) yang sama sekali tidak ada contohnya pada zaman Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam yang tidak ada dalilnya dari syara”.


كُلُّ مَا عَارَضَ السُّنَّةَ مِنَ الاَقْوَالِ اَوِ الاَفْعَالِ اَوِ الْعَقَائِدِ وَلَوْ كَانَتْ عَنْ اِجْتِهَاد


“(Bid’ah): ialah setiap yang bertentangan dengan sunnah dari jenis perkataan (ucapan) perbuatan (amalan) atau akidah (pegangan/kepercayaan) sekalipun melalui usaha ijtihad.” (Lihat: احكام الجنائز وبدعها. Hlm. 306. Sheikh Muhammad Nashiruddin al-Albani)


فَالبِدْعَةُ اِذَنْ عِبَارَةٌ عَنْ طَرِيْقَةٍ فِى الدِّيْنِ مُخْتَرِعَةٌ تَضَاهِى الشَّرْعِيَّة يَقْصُدُ بِالسُّلُوْكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةِ فِى التَّعَبُّدِ للهِ سُبْحَانَهُ


“Maka bid’ah pada dasarnya ialah ungakapn Suatu jalan dalam agama yang direka & diciptakan yang menyerupai syari’at . dengan tujuan mengamalkannya untuk berlebih-lebihan dalam penyembahan (ibadah) terhadap Allah Subhanahu wa Ta’ala.” (Lihat: الاعتصام للشاطبى Jld. 1. Hlm. 27)


اَلْبِدْعَةُ طَرِيْقَةٌ فِى الدِّيْنِ مُخْتَرِعَةٌ تَضَاهِى الشَرْعِيَّة يَقْصُدُ بِالسُّلُوْكِ عَلَيْهَا مَا يَقْصُدُ بِالطَّرِيْقَةِ الشَّرْعِيَّةِ. اَوْ قَالَ: يَقْصُدُ بِهَا التَّقَرُّب الِى اللهِ وَلَمْ يقمْ عَلىَ صِحَّتِهَا دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ صَحِيْحٌ اَصْلاً اَوْوَصْفًا


“(Maksudnya): Bid’ah ialah suatu jalan (ciptaan/rekaan) yang disandarkan oleh pembuatnya kepada agama sehingga menyerupai syariah.yang dikerjakan dengan maksud untuk menjadikannya tata-agama sehingga mencapai jalan (cara) yang menyerupai jalan syariah. Atau sebagaimana yang dikatakan: (Amalan) yang bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak ditegakkan kesahihannya melalui dalil syarii yang sahih yang bersumber dari sumber yang sebenar dan tepat.” (Lihat: الاعتصام للشاطبى Jld. 1. Hlm. 37)


Ta’rif (definisi) yang baik bagi perkataan bid‘ah dari segi istilah ialah ta’rif yang dikemukakan oleh al-Imam Abu Ishaq al-Syatibi (الشاطبي) rahimahullah (790H)(5)dalam kitabnya yang masyhur berjudul al-I’tishom (الاعتصام) diatas. Kebanyakan para pengkaji & peneliti setuju dan sepakat bahwa al-Syatibi telah mengemukakan ta’rif jami’ dan mani’ (Sesuatu ta’rif yang baik hendaklah yang jami’ lagi mani’. Jami’ maksudnya ia menghimpunkan unsur-unsur utama dalam ta’rif, sementara mani’ maksudnya ia bisa menghalangi unsur-unsur yang tidak berkaitan masuk ke dalamnya) diantaranya Dr. Ibrahim bin ‘Amir al-Ruhaili dalam tesis Ph.Dnya ketika membandingkan beberapa ta’rif yang dibuat oleh beberapa tokoh diantaranya Ibn Taimiyyah (Berkata al-Imam al-Sayuti (w 911H): “Ibn Taimiyyah: seorang syaikh, imam,al-`allamah (sangat alim), hafizd (dalam hadits), seorang yang kritis, faqih,mujtahid, seorang penafsir al-Quran yang mahir, Syaikh al-Islam, lambang golongan orang-orang zuhud, sangat sedikit semisal dengannya di zaman ini, …salah seorang tokoh terbilang …memberi perhatian dalam bidang hadits, memetik dan menapisnya, pakar dalam ilmu rijal (para perawi), `illal hadits(kecacatan tersembunyi hadits) juga fiqh hadits, ilmu-ilmu Islam, ilmu kalam dan lain-lain. Dia termasuk lautan ilmu,termasuk cendikiawan yang terbilang, golongan zuhud dan tokoh-tokoh yang tiada tandingan.”(al-Imam al-Sayuti,Tabaqat al-Huffaz, m.s. 516).) , al-Syatibi, Ibn Rajab dan al-Sayuti rahimahumullah, menyimpulkan bahwa ta’rif al-Syatibi adalah yang terpilih. (Dr. Ibrahim ‘Amir al-Ruhaili, Mauqif Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah min Ahl al-Ahwa wa al-Bida’, jld. 1, m.s. 90-92).


penjelasan & uraian al-imam al-syatibi terhadap ta’rif bid‘ahal-Imam al-Syatibi rahimahullah setelah memberikan ta’rif ini, tidak membiarkan kita tertanya-tanya maksudnya, sebaliknya beliau sendiri telah menguraikan maksud ta’rif ini. Di s

ini dinyatakan beberapa point penting uraian al-Imam al-Syatibi:

Pertama:


Dikaitkan jalan (طريقة) dengan agama karena rekaan/ciptaan itu dilakukan dalam agama dan perekanya/pembuatnya menyandarkan kepada agama. Sekiranya jalan rekaan/ciptaan hanya khusus dalam urusan dunia ia tidak dinamakan bid‘ah, seperti membuat barang dan kota ( membangun dsb ) . Oleh karena jalan rekaan/ciptaan dalam agama terbagi menjadi dua: apa- apa yang ada asalnya dalam syariat dan apa- apa yang tiada asalnya dalam syariat, maka dimaksudkan dengan ta’rif ini ialah bahagian rekaan/ciptaan yang tiada contoh terdahulu daripada al-Syari’ (Pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa Ta’ala)


Ini karena ciri khas bid‘ah ialah ia keluar daripada apa yang digariskan olehal-Syari’. Dengan ikatan ini maka terpisahlah (tidak dinamakan bid‘ah) segala yang jelas – sekalipun bagi orang biasa – rekaan/ciptaan yang mempunyai kaitan dengan agama seperti ilmu nahwu, sharaf, mufradat bahasa, Usul al-Fiqh,Usul al-Din dan segala ilmu yang berkhidmat untuk syariat. Segala ilmu ini sekalipun tiada pada zaman yang awal, tetapi asas-asasnya ada dalam syari’at.


Justeru itu, tidak layak sama sekali dinamakan ilmu nahwu dan selainnya daripada ilmu lisan, ilmu usul atau apa yang menyerupainya yang terdiri daripada ilmu-ilmu yang berkhidmat untuk syariat sebagai bid‘ah. Siapa yang menamakannya bid‘ah, sama saja atas dasar majaz (bahasa kiasan) seperti ‘Umar bin al-Khattab radhiallahu ‘anh yang menamakan bid‘ah sholat orang banyak pada malam-malam Ramadhan, atau atas dasar kejahilan dalam membedakan sunnah dan bid‘ah, maka pendapatnya tidak boleh diambil dan dipegang.(al-I’tishom, m.s.27-28.)


Kedua:


Maksud (تضاهي الشرعية) ialah menyerupai jalan syarak sedangkan ia bukanlah syarak pada hakikatnya. Bahkan ia menyelsihi syarak dari beberapa sudut diantranya:


Meletakkan batasan-batasan Maksudnya batasan-batasan yang tidak diletakkan oleh syariat seperti seseorang yang bernazar untuk berpuasa berdiri tanpa duduk, berpanas-panasan tanpa berteduh, membuat keputusan mengasing diri untuk beribadah, menghalalkan / mengharamkankan makanan dan pakaian dari jenis tertentu tanpa sebab.Ini seperti jamaah tertentu pada zaman kini, dimana di kalangan mereka ada yang menganggap pakaian fesyen baju negeri atau bangsa tertentu seperti kurta India, atau gaya serban guru tarikat mereka sebagai pakaian agama.Beriltizam dengan cara (kaifiyyat ) dan bentuk (haiat ) tertentu.(Maksudnya yang tiada dalil syarak). Ini seperti zikir dalam bentuk perhimpunan dengan satu suara, menjadikan perayaan hari lahir Nabi shallallahu ‘alaihi wasallamdan semisalnya.Beriltizam dengan ibadah tertentu dalam waktu tertentu sedangkan tidak ada penentuan tersebut dalam syarak. Ini seperti beriltizam puasa pada hari Nisfu Sya’ban dan menegakkan sholat khusus pada malamnya.Saya tambahkan, terdapat sebuah hadits yang sahih mengenai kelebihan Nisfu Sya’ban, yaitu hadits:Allah melihat kepada hamba-hamba-Nya pada malam Nisfu Sya’ban, maka Dia ampuni semua hamba-hamba-Nya kecuali musyrik (orang yang syirik) dan yang bermusuhan (orang benci membenci). Hadist ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban, al-Bazzar dan lain-lain. al-Albani mensahihkan hadits ini dalamSilsilah al-Ahadith al-Shahihah, jld. 3, m.s. 135. Namun hadits ini tidak mengajarkan kita untuk melakukan apapun amalan pada malam berkenaan seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Justeru para ulama seperti al-Imam al-Syatibi membantahkan amalan-amalan khusus yang dilakukan pada malam tersebut.


Kemudian bid‘ah-bid‘ah tersebut disamakan dengan perkara-perkara yang disyariatkan. Jika penyamaan itu adalah dengan perkara-perkara yang tidak disyariatkan maka ia bukan bid‘ah. Ia termasuk dalam perbuatan-perbuatan adat kebiasaan.(al-Syatibi, al-I’tishom, m.s. 28.).Ketiga:


Maksud (يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله): “Tujuan mengamalkannya untuk berlebihan dalam mengabdikan diri kepada Allah” ialah menjalankan ibadah. Ini karena Allah berfirman:


Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan ma

nusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. [al-Zariyat 51:56]

Seakan-akan pembuat bid‘ah melihat inilah tujuannya. Dia tidak tahu bahwa apa yang Allah tetapkan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan-Nya sudah memadai & mencukupi .(al-I’tishom, m.s. 29)


Selanjutnya al-Imam al-Syatibi menjelaskan:


Telah jelas dengan ikatan ini (yang dijelaskan) bahwa bid‘ah tidak termasuk dalam adat. Apa saja jalan yang direka & di buat-buat di dalam agama yang menyerupai perkara yang disyariatkan tetapi tidak bertujuan beribadah dengannya, maka ia keluar dari nama ini (bid‘ah).(al-I’tishom, m.s. 30)


Berkata Al-Jauhari rahimahullah:


اَلْبَدِيْعُ وَالْمُبْتَدِعُ اَيْضًا واَلْبِدْعَةٌ: اَلْحَدَثُ فِى الدِّيْنِ بَعْدَ اْلاِكْمَالِ


“Al-Badi’, al-Mubtadi’ dan bid’ah ialah: Mengada-adakan sesuatu dalam agama setelah agama disempurnakan (dinyatakan lengkap)”. (Lihat: مختار الصحاح ar-Razi / صحاص اللغة Hlm. 44)


Berkata al-Fairus Abadi rahimahullah:


“Bid’ah ialah: Mengada-adakan sesuatu dalam agama setelah (agama) disempurnakan. Dan disebut bid’ah apa saja yang direka-cipta setelah ( wafatnya) Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam baik berbentuk ucapan atau amalan (perbuatan)”. (Lihat: بصائر ذوى التمييز Jld. 2. Hlm. 132)


Takrif di atas telah disepakati oleh semua golongan ulama salaf dan khalaf. Ini terbukti dengan keseragaman takrif & penjelasan mereka termasuklah definisi yang diberikan oleh Imam Syafi’e, Hambali, Hanafi, Maliki, Sufyian as-Thauri dan imam-imam fiqih yang lain. Apa yang dimaksudkan “Mendekatkan diri kepada Allah” sebagaimana yang terdapat dalam ta’rif di atas, tidak termasuk bid’ah yang berbentuk (urusan) keduniaan seperti kereta, pesawat, membukukan al-Quran dan sebagainya. (Lihat: البدع واثرها السىء فى الامة hlm. 6 Salim Hilali)


kesimpulan ta’rif al-imam al-syatibiDari apa yang dita’rifkan/dijelaskan dan diuraikan oleh al-Imam al-Syatibirahimahullah, dapat dibuat beberapa kesimpulan:


1.Bid‘ah ialah jalan syarak yang baru di reka dan dianggap ibadah dengannya. Adapun membuat perkara baru dalam urusan dunia tidak boleh dinamakan bid‘ah.


2.Bid‘ah ialah sesuatu yang tidak ada asal dalam syariat. Adapun apa yang ada asalnya dalam syariat tidak dinamakan bid‘ah.


3.Ahli bid‘ah menganggap jalan, bentuk, cara bid‘ah mereka adalah satu cara ibadah yang dengannya mereka mendekatkan diri kepada Allah.


4.Bid‘ah semuanya buruk. Apa yang dinamakan Bid‘ah Hasanahyang membawakan & mencontohkan perkara-perkara duniawi bukanlah bid‘ah pada istilahnya.KOMPARASI MAKNA BID’AH SECARA LUGHAWI DAN SYAR’I


Ini bisa diketahui dari dua sisi, yaitu :


[1]. Pengertian bid’ah dalam kacamata bahasa (lughah) lebih umum dibanding makna syar’inya. Antara dua makna ini ada keumuman dan kekhususan yang mutlak, karena setiap bid’ah syar’iyyah masuk dalam pengertian bid’ah lughawiyyah, namun tidak sebaliknya, karena sesungguhnya sebagian bid’ah lughawiyyah seperti penemuan atau pengada-adaan yang sifatnya materi tidak termasuk dalam pengertian bid’ah secara syari’at [Lihat Iqhtidlaush Shirathil Mustaqim 2/590]


[2]. Jika dikatakan bid’ah secara mutlak, maka itu adalah bid’ah yang dimaksud oleh hadits “Setiap bid’ah itu sesat”, dan bid’ah lughawiyyah tidak termasuk di dalamnya, oleh sebab itu sesungguhnya bid’ah syar’iyyah disifati dengan dlalalah (sesat) dan mardudah (ditolak). Pemberian sifat ini sangat umum dan menyeluruh tanpa pengecualian, berbeda dengan bid’ah lughawiyyah, maka jenis bid’ah ini tidak termasuk yang dimaksud oleh hadits : “Setiap bid’ah itu sesat”, sebab bid’ah lughawiyyah itu tidak bisa diembel-embeli sifat sesat dan celaan serta serta tidak bisa dihukumi ‘ditolak dan batil’.(Dinukil dari kitab Qawaa’id Ma’rifat Al-Bida’, Penyusun Muhammad bin Husain Al-Jizani, edisi Indonesia Kaidah Memahami Bid’ah, Pustaka Azzam).PERKATAAN DAN PERBUATAN YANG SEMAKNA DENGAN BID’AH


Perbuatan seseorang Muslim boleh dihukum bid’ah apabila perbuatan atau amalan tersebut telah ditambah-tambahi , tambal sulam atau diubah dari bentuk atau cara asalnya yang telah ditetapkan oleh syara’. Kedudukan sesuatu amal boleh dinilai melalui makna atau maksud dari kalimah-kalimah yang tercatat di bawah ini:


1 – Bid’ah berarti mereka-reka atau sesuatu rekaan yang direka-reka (dicipta) (اِخْتِرَاعٌ) . (Lihat:القاموس المخيط. Hlm. 907. مقاييس اللغة (1/209). لسان العرب.)


2 – Bid’ah juga berarti baru (mendatangkan yang baru atau sesuatu yang diada-adakan) .(Berdasarkan hadist:“Setiap yang baru (diada-adakan) itu bid’ah.”)


3 – Bid’ah bererti mengubah (mengubah-ubah atau menukar ganti) (Lihat: Surah al-Baqarah 2:59.


“Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah Allah dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan kepada mereka.)


4 – Bid’ah berarti menambah yang baru ( menukar-tambah) .(Nabi Muhammad salallahu ‘alaihi wa-sallam telah mengharamkan penambahan dalam agama, baginda bersabda: “Jika aku katakan kepada kamu suatu kata-kata maka janganlah sekali-kali kamu menukar-tambah atas kata-kataku”)


5 – Bid’ah berarti menyembunyikan atau menghilangkan.


Setiap amal-ibadah yang masih terlibat dengan salah satu dari lima kalimat ( makna) di atas sedangkan tidak ada dalil (hujjah) atau izinan dari syara’ (al-Quran, al-Hadist, athar yang shahih dan fatwa dari ulama muktabar) yang mengharuskan maka ibadah tersebut dinamakan ibadah yang bid’ah.


Seharusnya para ulama di Nusantara ini mencontoh & mensuri tauladani peranan para ulama Salaf as-Sholeh yang telah berusaha dengan segala daya upaya memerangi bid’ah dan semua aktivitasnya & pelakunya supaya tidak terus berkembang biak sebagaimana sekarang yang kita lihat apa yang diamalkan oleh masyarakat . Dalam usaha membentaras amalan dan aktivitas serta pelaku bid’ah jumhur ulama Ahli Sunnah wal-Jamaah yang berjalan di atas manhaj Salaf as-Soleh telah menerangkan kekejian atau kesesatan bid’ah. Cara mereka menjelaskan pengertian bid’ah senantiasa mengikuti kaidah & istilah syarii. Mereka menegahkan istilah (pengertian) bid’ah dengan penampilan yang amat jelas dan mudah difahami. Walaupun mereka mempunyai gaya susunan bahasa dan ayat yang berlainan tetapi prinsip serta objektifnya adalah sama dan ke arah yang sama.


Al-Hafiz Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah menjelaskan:


“Yang dimaksudkan bid’ah ialah setiap perkara yang diada-adakan di dalam agama sedangkan perkara yang diada-adakan itu tidak terdapat sumbernya dari syara’ yang membolehkan seseorang melakukannya. Jika sekiranya terdapat dalilnya (contohnya) dari syara’ hal seperti ini bukanlah perbuatan bid’ah walaupun ada yang mengatakan bid’ah karena itu hanyalah bid’ah menurut istilah bahasa saja (yang bukan termasuk dalam istilah syara)”. (Lihat: جامع العلوم والحكم ، ابن رجب الحنبلى Hlm. 160. India)


Menurut Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah:


“Bid’ah pada asalnya setiap yang dicipta yang tiada contoh sebelumnya. Menurut syara’ pula setiap yang bertentangan dengan sunnah dan tercela”. (Lihat: فتح البارى Jld. 5 Hlm. 105)


Menurut Ibn Hajar al-Haitamy rahimahullah:


“Bid’ah menurut bahasa ialah setiap yang dicipta. Di segi syara’ pula ialah: Setiap pembaharuan yang diada-adakan dan bertentangan dengan syara”. (Lihat: التبين بشرح الاربعين ، ابن حجر الهيثمى Hlm. 221)


Menurut Azzarkasy rahimahullah:


“Bid’ah menurut syara ialah perkara yang diada-adakan yang tercela”. (Lihat: الابداع فى مضار الابتداع ، علي محفوظ. Hlm. 22)


Menurut Imam Syafie rahimahullah:


“Bid’ah ialah setiap perkara yang bertentangan dengan Kitab, Sunnah, Ijma atau Athar. Maka itu semua dinamakan bid’ah yang menyesatkan”.


Apabila memahami pengertian bid’ah di segi bahasa dan juga syara melalui kesemua istilah bid’ah yang telah dikemukakan di atas, tentulah kita akan memahami bahwa bid’ah itu hanyalah merupakan perkara-perkara yang direka dan dicipta serta di buat semata-mata dan tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam, para sahabat, para Salaf as-Sholeh atau tidak terdapat dalilnya dari agama Islam (syara).


Oleh karena itu, bid’ah itu wajib ditolak oleh setiap orang yang benar-benar beriman dengan lengkap dan sempurnanya agama Islam di segenap aspeknya yang telah dijelaskan di dalam al-Quran dan al-Hadist.


AGAMA ISLAM TELAH SEMPURNA


Setiap mukmin wajib mengimani bahwa agama Islam ini telah sempurna dan lengkap. Tidak ada kekurangannya. Tidak ada cacat celanya. Terpelihara dari pengaruh negatif dan dari segala jenis pencemaran atau kerusakan. Tiada suatu pun tata cara ibadah sama ada yang wajib atau yang sunnah, yang jamaii atau fardi yang pernah tertinggal dalam agama Islam yang berpandukan kepada al-Quran dan al-Hadist dan yang berautoritas sepenuhnya membentuk hukum-ahkam pada setiap zaman dan tempat. Ini semua telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala di dalam firman-Nya:


الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًاPada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu.(al-Ma’idah, 5:3)


Dalam susunan kata (bahasa) ayat ini telah menggunakan kalimah (اَكْمَلْ) yaitu(اسم تفضيل) yang maknanya: “Cukup (amat) sempurna, tiada lagi yang mengatasi kesempurnaannya atau yang telah disempurnakan secukup-cukupnya”.


Al Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah didalam kitab Tafsir Ibnu Katsir 2/14 beliau berkata:tentang ayat di atas : “Hal ini merupakan kenikmatan Allah ta`ala yang terbesar bagi umat ini, di mana Allah ta`ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, hingga mereka tidak membutuhkan agama yang lainnya, tidak pula butuh kepada nabi yang selain nabi mereka shallallahu ‘alaihi wasallam, karena itulah Allah ta`ala menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan Dia mengutus beliau kepada manusia dan jin. Tidak ada sesuatu yang halal melainkan apa yang beliau halalkan dan tidak ada yang haram melainkan apa yang beliau haramkan,. Tidak ada agama kecuali apa yang beliau syariatkan. Segala sesuatu yang beliau kabarkan maka kabar itu benar adanya dan jujur, tidak ada kedustaan dan penyelisihan di dalamnya”


Keshahihan iman seseorang ialah apabila ia mempercayai kesempurnaan firman Allah yang termuat di dalam kitab-Nya yang menjelaskan bahwa agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam benar-benar telah sempurna (اكمل) sehingga tidak perlu dilakukan apa pun penambahan sama saja apakah di segi huruf, kalimah, ayat, perlaksanaan ibadah atau hukum ahkamnya.


Seseorang yang beriman wajib membuktikan kepercayaannya dengan berpegang teguh kepada kalimah (سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا) “Kami mendengar dan mentaati” di dalam al-Quran. Jika ini diabaikan berarti dia tidak percaya kepada firman Allah: “Hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu.”


Malangnya, mengapakah kalam Allah Subhanahu wa Ta’ala yang khusus ditujukan kepada manusia ini tidak dapat difahami atau diterima oleh sebagian manusia sehingga diperselisihkan dan akhirnya dikufuri? Tentunya perkara itu mustahil berlaku kepada manusia jika mereka menerima amanah yang berupa al-Quran dengan ikhlas dan dengan penuh kesadaran.


Segala perbuatan Allah Subhanahu wa Ta’ala amat tepat. Terlalu mustahil Allah menurunkan kitab yang tidak bisa difahami oleh hamba-Nya. Orang yang tidak mau memahami kitab Allah ini hanyalah orang-orang yang fasik terhadap ayat-ayat tersebut. Tanda kefasikan mereka ialah apabila tidak mau menerima ayat-ayat Allah di dalam al-Quran dan al-Hadist untuk diimani tanpa ditakwil atau diperselisihkan/
dipertentangkan.

Hanya orang-orang fasik atau rusak akidahnya saja yang suka mentakwil al-Quran dan al-Hadist mengikuti rekaan & ciptaan otak dan hawa nafsu masing-masing sehingga menyimpang dari syara. Seolah-olah mereka merasakan ada kekurangan atau sesuatu yang terlupakan di dalam al-Quran, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta’ala menafikan yang demikian sebagaimana firman-Nya:


“Tiadalah Kami lupa (tertinggal) suatu apa pun di dalam al-Kitab (al-Quran)”. (al-An’am, 6:38)


“Telah sempurna (lengkap) kalimah Tuhanmu (al-Quran) sebagai kalimah yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimah-kalimah-Nya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (al-An’am, 6:115)


Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam wafat setelah baginda selesai menyampai dan mengajarkan segala perbuatan (ibadah) dan petunjuk yang telah diamalkan oleh baginda dan para sahabatnya sebagaimana penjelasan yang terkandung di dalam nash-nash dari syara. Semua yang telah disempurnakan oleh syara merupakan contoh kepada umat Islam di segenap perkara sama sajaapakah cara untuk melakukan yang baik atau cara untuk meninggalkan yang buruk dan keji supaya umat Islam tidak terjerumus ke dalam perbuatan bid’ah.


Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu telah menjelaskan tentang kesempurnaan agama ini:


“Kami telah diajar oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam segala perkara hingga persoalan (bagaimana cara) membuang kotoran (kencing atau berak).” (Hadis Riwayat Bukhari)


“Tidaklah aku tinggalkan sesuatu tentang apa yang telah Allah perintahkan kepada kamu kecuali telah aku perintahkan tentangnya. Tidaklah pula (aku tinggalkan) tentang sesuatu yang dilarang (oleh Allah) kecuali telah aku larang kamu dari (melakukan)nya. (Hadis shahih. Lihat: البدع واثرها السىء فى الامة hlm. 7. Salim Hilali)


“Sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kamu di atas contoh yang terang (sehingga keadaan) malamnya seperti siang harinya. Tidak ada yang menyeleweng darinya selepasku kecuali dia akan binasa.” (Hadis Riwayat Ahmad, Ibn Majah dan al-Hakim. Disahihkan oleh al-Albani dan mentakhrij kitab sunnah: لابن ابي عاصم Jld. 1. Hlm. 26-27)


Imam at-Thabrani menyebut riwayat dari Abu Dzar al-Ghifari radiallahu ‘anhu beliau berkata:


“Setelah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam meninggalkan kami, tidak ada seekor burung yang mengepakkan kedua sayapnya di udara melainkan baginda menyebutkan kepada kami ilmu tentangnya. Ia berkata: Maka Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Tidak tertinggal sesuatu pun yang mendekatkan ke syurga dan menjauhkan dari neraka melainkan telah dijelaskan kepada kamu”. (Lihat: الرسالة hlm. 93. Imam as-Syafie. Tahqiq Ahmad Syakir. Sanad hadis ini sahih. Lihat: علم اصول البدع hlm. 19. Ali Hasan)


Seseorang mukmin yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam yang mempunyai daya pemikiran yang tinggi, niat yang baik dan akal yang sempurna, bijak, rasional, waras dan logik tidak mungkin akan bertindak melakukan sesuatu apa pun terhadap perkara-perkara yang ternyata sudah diyakini sempurna, & lengkap , jauh sekali untuk menuka-tambah atau mengubah-suai (modifikasi).


Itulah kenyataan yang terdapat pada agama Islam. Ia adalah agama Allah Subhanahu wa Ta’ala yang paling mulia dan sempurna sejak di Loh Mahfuz hingga diturunkan ke bumi. Ia telah dilaksanakan dan dicontohkan keseluruhannya oleh Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam berserta para sahabat baginda secara iktikadi (اعتقادى) keyakinan, fekli (فعلى) perbuatan / ptakteknya dan qauli (قولى). Perkataan.


Penyampaiannya pula tidak pernah tertinggal walaupun satu huruf atau satu kalimah, apalagi lagi satu ayat, satu surah atau keseluruhan al-Quran yang menjadi sumber hukum-ahkam kepada sekalian manusia sejak ia diturunkan hingga ke Hari Kiamat. Hakikatnya, segala apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah salah dan mustahil salah atau tertinggal karena ia adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Ia telah dijamin kesempurnaannya oleh Allah sehinggalah ke Hari Kiamat. Kenyataan ini dapat difahami dari ayat-ayat yang telah ditampilkan di atas.


Persangkaan dan kejahilan terhadap ilmu pengetahuan agama adalah puncak yang menyebabkan seseorang itu sanggup menambah atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan al-Quran yang telah dijamin oleh Allah kesempurnaannya. Allah telah berulang kali menerangkan di dalam firman-Nya dan melalui hadist-hadist Nabi-Nya tentang kesempurnaan agama ini. Hakikat ini terangkum di dalam al-Quran, hadist-hadist dan atsar-atsar shahih yang menjadi pegangan serta rujukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan ummah, terutama yang berhubung dengan hukum-ahkam dalam mengatur urusan kehidupan mereka.


Lantaran benar-benar sempurnanya al-Kitab (al-Quran dan al-Hadist), Allah menjadikan kedua-dua kitab ini sebagai sumber rujukan yang terbaik untuk ummah di setiap segi atau perkara, dari yang sekecil-kecilnya sehinggalah kepada perkara-perkara yang besar dan rumit.


Allah telah menyeru sekalian manusia agar menganut agama Islam. Diwajibkan agar berpegang teguh kepada Kitab-Nya yang paling sempurna tanpa ditolak-tambah atau diubah-suai ( modifikasi ) di setiap aspeknya demi mentaati perintah dan contoh yang telah ditunjukkan & diajarkan oleh Rasul-Nya termasuk hukum-ahkamnya yang telah ditetapkan.


Islam adalah agama yang sempurna, apabila ditolak-tambah atau diubah-suai menurut selera kemauan manusia maka ia tidak dapat dinamakan agama Islam lagi kerana telah bertukar kepada agama rekaan otak manusia yang dangkal. Dengan adanya campur tangan manusia ia lebih sesuai diistilahkan sebagai agama bid’ah yang sesat lagi menyesatkan. Malahan ia juga lebih layak dinamakan agama jahiliah yang berpandukan hawa nafsu kesyaitanan manusia yang fasik. Kesempurnaan agama Islam lebih nyata apabila manusia diharamkan dari mencemarkan agama ini dengan penambahan melalui perbuatan bid’ah.IBADAH ADALAH TAUQIFIYYAH


Tauqifiyyah maksudnya adalah(Tidaklah ditetapkan dan diamalkan kecuali jika berdasarkan dalil dari Al-Qur’an dan As-Sunnah)

(Lihat Kitabut Tauhid ‘Aliy Lishshoffil awwal Syaikh Sholih Fauzan Al Fauzan hal. 11).Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah dalam I’lamul Muwaqqi’in juz I hal. 334 berkata : “Bahwa asal didalam ibadah adalah batal dan haram sampai tegak dalil yang memerintahkannya.”

Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, mengatakan : “Bahwa di dalam masalah ibadah hanya terbataspada nash, tidak bisa dipalingkan dengan berbagai macam qiyas (analog) dan ra'yu (akalfikiran). “(Tafsir Al-Qur’anil Adhim (IV/258)


Dari sini para ulama’ fiqh beristinbath (menggali hukum dan berkonklusi) kaidah ushul fiqhyang berbunyi :yang artinya,“Hukum asal dalam masalah ibadah adalah terlarang dan haram atau hukum asal di dalam ibadah adalah ittiba’”,sehingga datang nash, dalil atau hujjah yang memalingkannya.Maksudnya adalah terlarang dan haram beribadah hingga telah terang dan jelas bagi kitaakan dalilnya dari Kitabullah atau hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam


Sehingga dengan kaidah ini, syari'at Islam akan senantiasa murni dan terjaga dari kontaminan-kontaminan hawa nafsu dan apa-apa yang bukan dari Islam, akan terjaga dari penyelewenganpara munharifin (kaum yang menyimpang), dan Islam tetap menjadi agama yang terbedakandari agama lainnya yang dengan segala kesempurnaannya tak membutuhkan penambahandan pengurangan. Karena jika kita menambahkan sesuatu dalam agama ini padahal agama initelah sempurna, ataupun menguranginya, berarti pada hakikatnya kita menganggap sesuatuitu kurang, sehingga perlu kita tambahkan dan kita kurangi(dinukil dari ‘Ilmu Ushulil Bida’ hal. 69-73))


Pembagian Amalan & contoh diantara bid'ah :Amalan bila ditinjau dari pembagiannya terbagi menjadi dua yaitu ibadah dan mu`ammalah .• IbadahAdapun amalan ibadah maka kaidah sebagimana disebutkan diatas yang ada dalampelaksanaannya :"Al aslu fil ibaadaati al khatri illa binassin(hukum asal dalam semua ibadah adalah haram kecuali ada nash yang mensyariatkannya)Ibadah menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah adalah :artinya : “Suatu nama yang mencakup apa-apa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta’ala dandiridhai-Nya dari ucapan dan perbuatan, baik yang dhohir maupun bathin.


Syaikh 'Utsaimin di dalam kitab Al-Ibtida’ fi kamal Asy-Syar'i menjelaskan syarat yang harusdipenuhi dalam ibadah, bahwa sebagaimana ketika Fudhail bin Iyadh menerangkan ayat


“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa

di antara kamu yang lebihbaik amalnya(QS Al-Mulk (67) : 2 )

Beliau menerangkan bahwa (yang lebih baikamalnya) adalah


“yang paling ikhlash dan paling benar (ittiba’ Rasul)(sebagiaman Berkata Al fudail bin 'iyadh menafsiri ayat ini


maknanya: yang paling ikhlas dan yang paling benar kemudian beliau ditanya: apa makna yang paling iklash dan yang paling benar : beliaumenjawab :


Sesungguhnya suatu amalan jika ikhlas namun tidak benar maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah, begitu juga suatu amalan itu benar namun tidak ikhlash maka juga tidak akan diterima hingga amalan tersebut ikhlashdan benar, sedangkan suatu amalan itu disebut ikhlash jika hanya untuk Allah semata, dan di kategorikan benar jika sesui dengan tuntunan sunnah Rasulullah –salallahu 'alaihi wasalam- . (lihat madarijus salikin:2/91-92))


”.Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam Al-Ubudiyah hal. 127 menjelaskan tentang dua pondasidasar ( syarat mutlaq pent) dalam ibadah, yakni :

1.Tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah ta'ala semata (ikhlash dan menjauhkandiri dari syirik baik syirik asghar(Syirik yang tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, dan membatalkan amalan yangdisertainya saja, seperti riya’, sum’ah, dan lain-lain)maupun syirik akbar:Syirik yang membatalkan keislaman pelakunya dan mengeluarkannya dari Islam serta menghapus seluruhamalnya, seperti menyembah berhala atau wali-wali selain Allah, tabaruk (ngalap berkah) pada mayit, dan lain-lain.

2.Tidak boleh beribadah kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan-Nya dan haram beribadahdengan berbagai macam bid’ah ( dan ini makna Mutaba’ah li Rasulillah pent.)Syaikh 'Utsaimin melanjutkan, (dalam kitab Al-Ibtida’ fi kamal Asy-Syar'i pent.) “Perlu diketahuibahwa mutaba’ah tidak akan dapat tercapai kecuali apabila amal yang dikerjakan sesuaidengan syari'at dalam enam perkara:


1. Sebab, yakni jika seseorang melakukan ibadah kepada Allah dengan sebab yang tidakdisyari'atkan, maka ibadah tersebut adalah bid’ah dan mardud (tertolak). Contoh : seseorangyang melakukan sholat tahajjud pada malam 27 Rajab, dengan alas

an bahwa malam tersebutadalah malam mi’raj Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam, adalah bid’ah, dikarenakan sholattahajjudnya dikaitkan dengan sebab yang tidak ditetapkan dengan syari'at, walaupun sholattahajjud itu sendiri adalah sunnah. Namun karena dikaitkan dengan sebab yang tidak syar'i,sholatnya menjadi bid’ah.

2. Jenis, yakni ibadah harus sesuai dengan syari'at dalam jenisnya, jika tidak maka termasukbid’ah. Contoh : seseorang menyembelih kuda untuk kurban adalah tidak sah, karenamenyelisihi syari'at dalam ketentuan jenis hewan kurban, yang disyari'atkan hanyalah unta,sapi dan kambing.3. Kadar (bilangan),yakni ibadah harus sesuai dengan bilangan/kadarnya, jika menyelisihinyamaka termasuk bid’ah. Contoh : seseorang sholat dhuhur 5 rakaat, dengan menambahbilangan sholat tersebut, hal ini tidak syak lagi termasuk bid’ah yang nyata.4. Kaifiyat (cara),seandainya seseorang berwudhu dengan cara membasuh kaki terlebihdahulu kemudian tangan, maka tidak sah wudhunya, karena menyelisihi kaifiyat wudhu’.5. Waktu,yaitu seandainya ada orang yang menyembelih binatang kurban pada hari pertamabulan Dzulhijjah, maka tidak sah, karena waktunya tidak sebagaimana yang diperintahkan.6. Tempat, seandainya seseorang beri’tikaf bukan di Masjid, maka tidak sah I’tikafnya, karenaI’tikaf hanyalah disyari'atkan di masjid, tidak pada selainnya.Al-Ustadz Abdul Hakim Abdat, dalam Risalah Bid’ahnya menukil pembagian ibadah menjadidua macam, yakni :1. Ibadah Mutlak , yaitu suatu ibadah yang tidak ditentukan secara khusus oleh Rasulullahkaifiyatnya, jumlahnya, waktu, tempat maupun sifatnya secara khusus dan terperinci.Biasanya ibadah mutlak berbentuk suatu perintah dan berita umum dari Rasulullah tanpa adaqoyyid (pembatas) jumlah, waktu, tempat maupun sifatnya.Contohnya adalah, mengucapkan salam, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda:


“Tebarkan salam di antara kalian”, lafadh hadits ini adalah umum, tidakditerangkan beliau Shallallahu ‘alaihi wa Salam akan batasan waktunya, bilangannya, dantempatnya.2. Ibadah Muqoyyad,yaitu ibadah yang terikat dengan jumlah, bilangan, waktu, tempatmaupun sifatnya, yang diterangkan secara tafshil (terperinci) oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihiwa Salam. Contohnya adalah sholat, di mana banyak hadits yang datang menerangkantentang sifatnya, bilangannya, waktunya, dan tempatnya....Allahul Musta'an....

dinukil:download ebook dari maktabah abu syeikha bin imam al-magety.

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.