-->

19 November 2012

Keutamaan IlmuAbu Muslim Al-Khaulani rahimahullah berkata : “Para ulama di muka bumi seperti bintang-bintang di langit. Bila bintang-bintang itu tampak, maka orang-orang mengambil petunjuk dengan bintang-bintang itu. dan bila bintang-bintang itu tidak terlihat oleh mereka, mereka menjadi bingung”

Abul Aswad Ad-Duali rahimahullah berkata : “Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu. Para raja adalah hakim atas manusia sedangkan para ulama adalah hakim atas raja-raja”.


Wahab bin Munabbih rahimahullah berkata : “Akan lahir dari ilmu : kemuliaan walaupun orangnya hina, kekuatan walaupun orangnya lemah, kedekatan walaupun orangnya jauh, kekayaan walaupun orangnya fakir, dan kewibawaan walaupun orangnya tawadhu”.

Sufyan bin ‘Uyainah rahimahullah berkata : “Orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhaanahu wa Ta’ala adalah orang yang kedudukannya berada di antara Allah dan hamba-hamba-Nya. Mereka adalah para nabi dan para ulama”.


Diambil dari Tadzkiratus Sami’ wal Mutakallim fi Adabil ‘Alim wal Muta’allim, Ibnu Jamaah Al-Kinani.

Sumber : Majalah As-Syari’ah No.07/1425 H/2004 Hal.1.

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.